1 dags kursus - og du kan understøtte strategiarbejdet digitalt

For virksomheder

På kurset lærer du platformen at kende, du får hands-on med din egen virksomhed som læringscase. Du oplever hvordan der er samspil mellem teori og praksis, du får inspiration til hvordan du håndterer dit strategiarbejde i praksis samt hvordan du involverer både ledelse, bestyrelse og medarbejdere, så du også får succes med eksekveringen.

Efter kurset ved du helt konkret, hvad du skal gå hjem og gøre i virksomheden, for at transformere jeres analoge strategiarbejde til et digitalt understøttet strategiarbejde - step by step.
20% på første års abonnement, ved deltagelse i kursus

For rådgivere

Vi har gjort det enkelt og attraktivt for dig, som er ekstern rådgiver at benytte platformen sammen med dine virksomheder. Din egen og dine kunders tid er vigtig og tid er penge. Med MakeMyStrategy™ sparer du en masse rugbrødsarbejde, og du kan inddrage alle de modeller, værktøjer og materialer du vil.

På kurset kommer du omkring platformens unikke funktioner og anvendelse heraf. Du får input til din egen rolle og muligheder. Certificeringskurset afsluttes med en test og udlevering af certifikat.


Kommende kurser

Det siger kursusdeltagere

"Med mere end 20 års erfaring i strategiudarbejdelse og -eksekvering i større multinationale FMCG- og Private Equity-virksomheder har jeg længe søgt efter et effektivt digitalt værktøj til brug for dette arbejde. Derfor valgte jeg at tage MakeMyStrategy™s certificeringskursus for at få indblik i MakeMyStrategy™-værktøjet. Det koncentrerede kursus løb over kun én dag, hvor vi lærte at bruge værktøjet.

Selve værktøjet er målrettet en effektiv og eksekverbar strategiproces, som flere fra virksomheden kan deltage i, uden at det bliver for tidskrævende eller dyrt i konsulenttimer eller intern tid.

Brugen af værktøjet er struktureret, letforståelig og enkel og udmønter sig i en konkret strategi med det allervigtigste, nemlig en konkret step-by-step-plan, som man kan følge i virksomheden. Det er nok værktøjets største force, idet almindelige strategier ofte ender med ikke at blive implementeret fordi de er for ukonkrete og mest indeholder ikke-operationelle mål.

Jeg ser frem til at bruge MakeMyStrategy™ som et aktivt ledelses-værktøj og kan også klart anbefale kurset så du kommer godt fra land.”

Martin Riis
Chief Commercial Officer (CCO)
Hamonoya ApS

”MakeMyStrategy™ er et genialt værktøj, når vi hjælper vores kunder med en strategiproces. Det sparer en masse rugbrødsarbejde, da man bliver guidet gennem den klassiske strategiproces, samtidig med at man kan inddrage andre værktøjer fra f.eks. Innovation Labs "Tools for transformation-serie" som f.eks GrowthMap eller MotivationMap. 

Ved at bruge MakeMyStrategy™ kan energien bruges på selve arbejdet med at udvikle strategi, samtidig med at al nødvendig materiale er samlet ét sted. Og så er det tilmed nemt at rette til efterhånden, så strategien bliver levende og hele tiden kan korrigeres for den udvikling, som virksomheden udvikler sig.”

Per Lolk
Konsulent, Lab Agent & partner
Innovation Lab A/S

Jeg har deltaget på kurset for at lære MakeMyStrategy™ at kende.

Vi har længe kigget efter et værktøj, der kan hjælpe os med at udvikle vores strategi på vores tilbudsmodul.

Efter en lærerig dag, hvor vi er kommet dybt ind i platformen, er det nu klart at her er et værktøj som hjælper os til at lave en struktureret tilgang til vores tilbudsstrategi.

Per Vilstrup Olesen
Sektionschef Tilbud
NCC

” Som CEO og bestyrelsesmedlem i en international virksomhed, hvor strategiprocessen er spredt ud på mange lokationer, der har MakeMyStrategy™ konceptet været det værktøj, der har givet mig et godt overblik og mulighed for både at koordinere og differentiere inputtene til en samlet koncern strategi.

Og det er sket uden at vi druknede i alt for mange møder og tid på dokumentationsskrivning.

Samtidig har jeg kunnet involvere relevante personer undervejs og kan fra nu af let rette og justere strategien digitalt.”

Carsten Normann
CEO og bestyrelsesformand- og medlem
Nautec Holding A/S

” I TBK Consult bliver vi inviteret af IT- og softwarevirksomheder til at rådgive og hjælpe dem med at opnå deres lokale eller globale vækstmål ved bl.a. at udarbejde eller gennemgå virksomhedens strategi med henblik på at fremkomme med den mest optimale go-to-market plan. Vi får ofte at vide, at det vi tilføre er; erfaring, indsigt, struktur, metoder, netværk og frameworks, hvilket bidrager til at forkorte vejen til succes og minimerer risikoen.

MakeMyStrategy™ frameworket bidrager netop til indsigt, sikre dokumentation af viden, tilføre en struktur/metode der sikrer afstemthed og fjerner misforståelser hos vores kunder. Et strategiforløb med anvendelse af MakeMyStrategy™ giver vores kunder et langt bedre fundament til at eksekvere deres go-to-market plan på.”

Steen Helmer
Executive Partner
TBK Consult ApS

Det var en fornøjelse at deltage på MakeMyStrategy´s certificeringskursus for rådgivere.

Et velstruktureret kursus som tager dig gennem alle facetter af MakeMyStrategy™ værktøjet og det digitaliserede strategi-udviklingsforløb - som var med udgangspunkt i egen konkret case, således at du får helt konkret praktisk erfaring. Samtidigt med nogle meget værdifulde dialoger undervejs baseret på Sanne Markwall´s dybe indsigt i strategiprocesser og en udtalt villighed til at dele erfaringer, tips, tricks m.m. for at opnå optimale resultater i strategiarbejdet.

Kurset kan anbefales til alle uanset erfarings niveau - Sanne Markwall sørger for at give kursisterne værdi.

Marianne Mørk Christensen
Ejer
Move Consulting Group ApS

”I HAVE A DREAM -  så fra tanke til handling satte jeg mig for, at koble mine strategierfaringer sammen med et nyt anerkendt, praktisk og jordnært ”best practice” værktøj, der samtidig understøtter fremtidens trend mod øget digitalisering.

 

Som certificeret strategikonsulent i den unikke digitale on-line strategiplatform MakeMyStrategy™, har jeg nu et værktøj i rådgivningskassen, som gør det nemmere at skabe og dokumentere en vinderstrategi for SMV virksomheder.

 

Jeg er imponeret over den digitale proces, hvormed MakeMyStrategy™ styrer og samler strategien sikkert og nemt ét sted.

Ud fra strategiske teorier, praktiske skemaer og grundige overvejelser får bestyrelse og direktion en simpel eksekverbar strategirapport og redskaber, der struktureret leder virksomheden frem til en vinderposition.”

Poul Sørensen
Certificeret MakeMyStrategy™ rådgiver
POS Management II ApS

” Med en mangeårig strategi og implementerings erfaring (20+ år) og solide uddannelser (2 MBA i strategi og psykologi) ved jeg at en skarp strategi er afgørende for succes.

I mange virksomheder er strategi noget der snakkes om, men intet konkret sker på trods af at virksomheder der har en strategi har størst vækst.

Med MakeMyStrategy™ kan strategi-processen deles op så alle kan få det gjort. Strategiprocesserne er digitaliseret med MakeMyStrategy™. Der er taget højde for at verden er agil og at strategier ændres.

At alt ligger ”i skyen” gør alting markant lettere, både for mig som ekstern rådgiver og for virksomheden, da flere personer kan forberede, redigere og tilføje. Med MakeMyStrategy™ som digitalt fundamenter er der mulighed for at få det bedste ud af virksomhedens viden og min strategi- og implementeringserfaring. ”

René Husum
Konsulent & ejer
Changemovers

”Jeg er certificeret i MakeMyStrategy™ gennem Sanne Markwall. Et godt og effektivt kursus, hvor man gennemgår en model for at gøre sin strategi til en ”leg”.

Værktøjet giver en struktur og munder ud i at du på relativ kort tid kan bygge en fuldstændig strategiplan op for din virksomhed. En plan du selv bestemmer, hvor dybt skal gå undervejs eller siden hen.

Værktøjet kan deles med dem der skal deltage i det ellers tunge strategiarbejde og gør det på en enkel og meget struktureret facon.

Det bliver aldrig let at lave en strategiplan – men dette værktøj gør det væsentligt nemmere.”

Henrik Busch
Bestyrelsesformand- og medlem & ejer
Busch on Board ApS

Jeg ejer virksomheden, Kunstindustrien, som er en lille ejerledet virksomhed.

Jeg rev en dag ud af kalenderen og har deltaget på et super fint kursus.

Vi bruger MakeMyStrategy™ til at få lidt mere styr på vores strategi.

Det stærke ved værktøjet, er helt klart, at det er digitalt, og løsningsmulighederne i forhold til kommunikationen med ens medarbejdere er rigtig god.

Steen Froost
Ejer
Kunstindustrien

” Virksomheders digitale løft skal bygge på de rette mål og et velorganiseret forløb dertil.

Som forretnings- og digital konsulent for virksomheders ledelse er det vigtigt at vores leverancer er synlige, strukturerede og at der kan arbejdes videre medleverancen – også efter vi er ude af døren.

MakeMyStrategy™ sørger for at vi som konsulenter kan holde fokus på den aktuelle virksomheds mål og processer –og lade MakeMyStrategy™ være den som får samlet det hele op til videre brug.”

Claus Ellebjerg Due
Konsulent & ejer
Procio ApS

”Hos Unikum Culture ApS hjælper vi virksomheder med at skabe en mere effektiv og sund eksekveringskultur. Jeg har valgt at blive certificeret i MakeMyStrategy™, da det et godt værktøj, som automatiserer, understøtter og bistår mit arbejde således, at jeg kan skabe endnu større værdi, klarhed og alignment i ledergruppen omkring virksomhedens strategi.

Derudover kan MakeMyStrategy™, i sin digitale form, langt nemmere involvere flere medarbejdere i selve strategiarbejdet, hvilket skaber et langt større ejerskab og commitment til ”must-win-aktiviteter” i hele organisationen, som igen betyder hurtigere og mere effektiv eksekvering.

Endelig er der tale om et værktøj som skaber fundamentet for mere selvledende teams. Med MakeMyStrategy™ flytter vi os fra strategi-floskler til at blive mere konkrete og jeg kan varmt anbefale alle der bistår virksomheder at blive certificeret.”

Mads Elk
Konsulent & ejer
Unikum Culture ApS

” Igangsættelse af en strategiproces kan virke uoverskuelig, men kombinationen af rådgivning fra Agility Consulting Group og det digitale proces- og dokumentstyringsværktøj, MakeMyStrategy™, gør det muligt at skabe den fornødne tryghed og enkelhed, der skal til for at komme både i gang og igennem.

Når MakeMyStrategy™ anvendes i strategiarbejdet skabes et fælles sprog, og det styrker virksomhedens evner til eksekvering og fastholdelse af væksten, idet der skabes tydelighed omkring de væsentligste strategiske- og driftsmæssige opgaver, ligesom kompleksiteten bliver reduceret gennem aktive fravalg.

Herved skabes en tydelig retning og sammenhæng i virksomheden.”

Søren Jakobsen
Executive Advisor
Agility Consulting

"Jeg ser MakeMyStrategy™ som en demokratisering af strategiarbejdet. Jeg vil gerne være med til at opfylde denne mission og gøre det muligt for alle at arbejde struktureret med strategiudvikling og eksekvering, hvad enten det er for hele virksomheden, enkelte områder eller i et projekt.

Jeg har valgt at blive certificeret i MakeMyStrategy™, da jeg ønsker at få den fulde forståelse for de tanker der ligger bag værktøjet, så jeg kan videregive det til mine kunder og samarbejdspartnere. Desuden ønsker jeg at være en del af det fællesskab, der kommer til at være omkring brugen og den videre udvikling af værktøjet.#

Thomas Riisager
Konsulent & ejer
Dcide ApS

"Med mere end 20 års erfaring i strategiudarbejdelse og -eksekvering i større multinationale FMCG- og Private Equity-virksomheder har jeg længe søgt efter et effektivt digitalt værktøj til brug for dette arbejde. Derfor valgte jeg at tage MakeMyStrategy™s certificeringskursus for at få indblik i MakeMyStrategy™-værktøjet. Det koncentrerede kursus løb over kun én dag, hvor vi lærte at bruge værktøjet.

Selve værktøjet er målrettet en effektiv og eksekverbar strategiproces, som flere fra virksomheden kan deltage i, uden at det bliver for tidskrævende eller dyrt i konsulenttimer eller intern tid.

Brugen af værktøjet er struktureret, letforståelig og enkel og udmønter sig i en konkret strategi med det allervigtigste, nemlig en konkret step-by-step-plan, som man kan følge i virksomheden. Det er nok værktøjets største force, idet almindelige strategier ofte ender med ikke at blive implementeret fordi de er for ukonkrete og mest indeholder ikke-operationelle mål.

Jeg ser frem til at bruge MakeMyStrategy™ som et aktivt ledelses-værktøj og kan også klart anbefale kurset så du kommer godt fra land.”

Martin Riis
Chief Commercial Officer (CCO)
Hamonoya ApS

Jeg har deltaget på kurset for at lære MakeMyStrategy™ at kende.

Vi har længe kigget efter et værktøj, der kan hjælpe os med at udvikle vores strategi på vores tilbudsmodul.

Efter en lærerig dag, hvor vi er kommet dybt ind i platformen, er det nu klart at her er et værktøj som hjælper os til at lave en struktureret tilgang til vores tilbudsstrategi.

Per Vilstrup Olesen
Sektionschef Tilbud
NCC

” Som CEO og bestyrelsesmedlem i en international virksomhed, hvor strategiprocessen er spredt ud på mange lokationer, der har MakeMyStrategy™ konceptet været det værktøj, der har givet mig et godt overblik og mulighed for både at koordinere og differentiere inputtene til en samlet koncern strategi.

Og det er sket uden at vi druknede i alt for mange møder og tid på dokumentationsskrivning.

Samtidig har jeg kunnet involvere relevante personer undervejs og kan fra nu af let rette og justere strategien digitalt.”

Carsten Normann
CEO og bestyrelsesformand- og medlem
Nautec Holding A/S

Jeg ejer virksomheden, Kunstindustrien, som er en lille ejerledet virksomhed.

Jeg rev en dag ud af kalenderen og har deltaget på et super fint kursus.

Vi bruger MakeMyStrategy™ til at få lidt mere styr på vores strategi.

Det stærke ved værktøjet, er helt klart, at det er digitalt, og løsningsmulighederne i forhold til kommunikationen med ens medarbejdere er rigtig god.

Steen Froost
Ejer
Kunstindustrien

”MakeMyStrategy™ er et genialt værktøj, når vi hjælper vores kunder med en strategiproces. Det sparer en masse rugbrødsarbejde, da man bliver guidet gennem den klassiske strategiproces, samtidig med at man kan inddrage andre værktøjer fra f.eks. Innovation Labs "Tools for transformation-serie" som f.eks GrowthMap eller MotivationMap. 

Ved at bruge MakeMyStrategy™ kan energien bruges på selve arbejdet med at udvikle strategi, samtidig med at al nødvendig materiale er samlet ét sted. Og så er det tilmed nemt at rette til efterhånden, så strategien bliver levende og hele tiden kan korrigeres for den udvikling, som virksomheden udvikler sig.”

Per Lolk
Konsulent, Lab Agent & partner
Innovation Lab A/S

” I TBK Consult bliver vi inviteret af IT- og softwarevirksomheder til at rådgive og hjælpe dem med at opnå deres lokale eller globale vækstmål ved bl.a. at udarbejde eller gennemgå virksomhedens strategi med henblik på at fremkomme med den mest optimale go-to-market plan. Vi får ofte at vide, at det vi tilføre er; erfaring, indsigt, struktur, metoder, netværk og frameworks, hvilket bidrager til at forkorte vejen til succes og minimerer risikoen.

MakeMyStrategy™ frameworket bidrager netop til indsigt, sikre dokumentation af viden, tilføre en struktur/metode der sikrer afstemthed og fjerner misforståelser hos vores kunder. Et strategiforløb med anvendelse af MakeMyStrategy™ giver vores kunder et langt bedre fundament til at eksekvere deres go-to-market plan på.”

Steen Helmer
Executive Partner
TBK Consult ApS

Det var en fornøjelse at deltage på MakeMyStrategy´s certificeringskursus for rådgivere.

Et velstruktureret kursus som tager dig gennem alle facetter af MakeMyStrategy™ værktøjet og det digitaliserede strategi-udviklingsforløb - som var med udgangspunkt i egen konkret case, således at du får helt konkret praktisk erfaring. Samtidigt med nogle meget værdifulde dialoger undervejs baseret på Sanne Markwall´s dybe indsigt i strategiprocesser og en udtalt villighed til at dele erfaringer, tips, tricks m.m. for at opnå optimale resultater i strategiarbejdet.

Kurset kan anbefales til alle uanset erfarings niveau - Sanne Markwall sørger for at give kursisterne værdi.

Marianne Mørk Christensen
Ejer
Move Consulting Group ApS

”I HAVE A DREAM -  så fra tanke til handling satte jeg mig for, at koble mine strategierfaringer sammen med et nyt anerkendt, praktisk og jordnært ”best practice” værktøj, der samtidig understøtter fremtidens trend mod øget digitalisering.

 

Som certificeret strategikonsulent i den unikke digitale on-line strategiplatform MakeMyStrategy™, har jeg nu et værktøj i rådgivningskassen, som gør det nemmere at skabe og dokumentere en vinderstrategi for SMV virksomheder.

 

Jeg er imponeret over den digitale proces, hvormed MakeMyStrategy™ styrer og samler strategien sikkert og nemt ét sted.

Ud fra strategiske teorier, praktiske skemaer og grundige overvejelser får bestyrelse og direktion en simpel eksekverbar strategirapport og redskaber, der struktureret leder virksomheden frem til en vinderposition.”

Poul Sørensen
Certificeret MakeMyStrategy™ rådgiver
POS Management II ApS

” Med en mangeårig strategi og implementerings erfaring (20+ år) og solide uddannelser (2 MBA i strategi og psykologi) ved jeg at en skarp strategi er afgørende for succes.

I mange virksomheder er strategi noget der snakkes om, men intet konkret sker på trods af at virksomheder der har en strategi har størst vækst.

Med MakeMyStrategy™ kan strategi-processen deles op så alle kan få det gjort. Strategiprocesserne er digitaliseret med MakeMyStrategy™. Der er taget højde for at verden er agil og at strategier ændres.

At alt ligger ”i skyen” gør alting markant lettere, både for mig som ekstern rådgiver og for virksomheden, da flere personer kan forberede, redigere og tilføje. Med MakeMyStrategy™ som digitalt fundamenter er der mulighed for at få det bedste ud af virksomhedens viden og min strategi- og implementeringserfaring. ”

René Husum
Konsulent & ejer
Changemovers

”Jeg er certificeret i MakeMyStrategy™ gennem Sanne Markwall. Et godt og effektivt kursus, hvor man gennemgår en model for at gøre sin strategi til en ”leg”.

Værktøjet giver en struktur og munder ud i at du på relativ kort tid kan bygge en fuldstændig strategiplan op for din virksomhed. En plan du selv bestemmer, hvor dybt skal gå undervejs eller siden hen.

Værktøjet kan deles med dem der skal deltage i det ellers tunge strategiarbejde og gør det på en enkel og meget struktureret facon.

Det bliver aldrig let at lave en strategiplan – men dette værktøj gør det væsentligt nemmere.”

Henrik Busch
Bestyrelsesformand- og medlem & ejer
Busch on Board ApS

” Virksomheders digitale løft skal bygge på de rette mål og et velorganiseret forløb dertil.

Som forretnings- og digital konsulent for virksomheders ledelse er det vigtigt at vores leverancer er synlige, strukturerede og at der kan arbejdes videre medleverancen – også efter vi er ude af døren.

MakeMyStrategy™ sørger for at vi som konsulenter kan holde fokus på den aktuelle virksomheds mål og processer –og lade MakeMyStrategy™ være den som får samlet det hele op til videre brug.”

Claus Ellebjerg Due
Konsulent & ejer
Procio ApS

”Hos Unikum Culture ApS hjælper vi virksomheder med at skabe en mere effektiv og sund eksekveringskultur. Jeg har valgt at blive certificeret i MakeMyStrategy™, da det et godt værktøj, som automatiserer, understøtter og bistår mit arbejde således, at jeg kan skabe endnu større værdi, klarhed og alignment i ledergruppen omkring virksomhedens strategi.

Derudover kan MakeMyStrategy™, i sin digitale form, langt nemmere involvere flere medarbejdere i selve strategiarbejdet, hvilket skaber et langt større ejerskab og commitment til ”must-win-aktiviteter” i hele organisationen, som igen betyder hurtigere og mere effektiv eksekvering.

Endelig er der tale om et værktøj som skaber fundamentet for mere selvledende teams. Med MakeMyStrategy™ flytter vi os fra strategi-floskler til at blive mere konkrete og jeg kan varmt anbefale alle der bistår virksomheder at blive certificeret.”

Mads Elk
Konsulent & ejer
Unikum Culture ApS

” Igangsættelse af en strategiproces kan virke uoverskuelig, men kombinationen af rådgivning fra Agility Consulting Group og det digitale proces- og dokumentstyringsværktøj, MakeMyStrategy™, gør det muligt at skabe den fornødne tryghed og enkelhed, der skal til for at komme både i gang og igennem.

Når MakeMyStrategy™ anvendes i strategiarbejdet skabes et fælles sprog, og det styrker virksomhedens evner til eksekvering og fastholdelse af væksten, idet der skabes tydelighed omkring de væsentligste strategiske- og driftsmæssige opgaver, ligesom kompleksiteten bliver reduceret gennem aktive fravalg.

Herved skabes en tydelig retning og sammenhæng i virksomheden.”

Søren Jakobsen
Executive Advisor
Agility Consulting

"Jeg ser MakeMyStrategy™ som en demokratisering af strategiarbejdet. Jeg vil gerne være med til at opfylde denne mission og gøre det muligt for alle at arbejde struktureret med strategiudvikling og eksekvering, hvad enten det er for hele virksomheden, enkelte områder eller i et projekt.

Jeg har valgt at blive certificeret i MakeMyStrategy™, da jeg ønsker at få den fulde forståelse for de tanker der ligger bag værktøjet, så jeg kan videregive det til mine kunder og samarbejdspartnere. Desuden ønsker jeg at være en del af det fællesskab, der kommer til at være omkring brugen og den videre udvikling af værktøjet.#

Thomas Riisager
Konsulent & ejer
Dcide ApS

Bliv uddannet i den unikke MakeMyStrategy™ platform, så du kan understøtte strategiarbejdet digitalt

MakeMyStrategy™ bygger på mere end 20 års erfaringer, anerkendte strategiske teorier samt principperne fra bogen “Strategi i vindervirksomheder” skrevet af forfatterne Jørgen Lægaard og Mikael Vest. Bogen anvendes i undervisningssammenhænge blandt andet på universiteterne og bygger på erfaringer fra omkring 600 strategiprocesser.

MakeMyStrategy™ binder mennesker og de digitale muligheder sammen. Med andre ord bygges der bro mellem den menneskelige indsats, strategisk ekspertviden og diverse modeller med det formål at lette håndteringen af strategiarbejdet.

Ønsker du at vide mere om kurserne, et særlig tilpasset kursus eller andet, ja så tøv ikke med at kontakte os.