Sådan virker MakeMyStrategy™

1

Indsamling af viden for nuværende situation

Du guides igennem en struktureret model - trin for trin - og med sikkerhed for at komme omkring alle hjørner af din virksomhed.

Data og viden om hvad der påvirker din virksomhed, både indefra og udefra, indsamles.

Undervejs kan du involvere alle dem du ønsker og supplere med alle de strategimodeller, materialer, analyser, budget mm. som du finder relevant.

Den indsamlede viden koges sammen og essensen danner grundlaget for virksomhedens videre strategiske udvikling.
2

Den fremtidige retning

Du har måske allerede vision. mission og værdier formuleret og så er det bare at importere det i MakeMyStrategy™. Hvis ikke, får du hjælp til at formulere vision, mission og værdier.

Du får mulighed for at tænke ud af boksen, da vi har forberedt alt hvad du skal bruge for at arbejde med fremtidsscenarier.

Og udgør bæredygtighed en vigtig faktor for dig, ja så finder du også et valgfrit afsnit herom, hvor du kan arbejde endnu mere i dybden med verdensmålene.

Alle dine vigtige delkonklusioner samler MakeMyStrategy™ automatisk op og tager med videre.
3

Fravalg og forandringsbehov

Når du har indsamlet alt præsenteres du automatisk for et meget overskueligt overblik indeholdende et mix af alle dine del-konklusioner.

Ud fra konkrete kriterier foretager du strategiske fravalg blandt dette mix af del-konklusioner.

Herefter guides du igennem en proces, hvor du kortlægger de forandringsbehov virksomheden står overfor. Det sker ved at du aktivt bruger de tilvalgte del-konklusioner.

Forandringsbehovene kalder vi også for røde og grønne trafiklys og de skaber grundlaget for den udvikling virksomheden står overfor.

Alt opsamles med tydeligangivelse af hvilke valg, der har ført til konklusionen. Du kan dermed altid forklare hvorfor en given handling igangsættes.
4

Overblik med Must-Win battles og KPI

For at sikre fokus og overblik grupperes forandringsbehovene, udtrykt som trafiklysene, i temaer.

Temaerne formuleres som  ”kampe” der skal vindes (Must-Win battles) for at nå målet.

Under hver ”kamp” fremgår det herefter tydeligt, hvilke aktiviteter der skal igangsættes således, at vi tager hånd om forandringsbehovene, udtrykt som trafiklys.

For at måle fremdriften kan du indsætte strategiske målepunkter (KPI) på Must-Win battle niveau.

Med Must-Win Battles "spiser du elefanten i små bidder" og du kan kommunikere på en meget mere enkel facon.
5

Levende og involverende handlingsplan

MakeMyStrategy™ omsætter automatisk al dit input til en konkret handlingsplan.

Handlingsplanen er inddelt ud fra Must-Win battles med tilhørende målepunkter.

Du kan involvere relevante personer og give dem ansvar for aktiviteter.

Aktiviteterne, som har tydelig kildeanvisning, prioriteres løbende og hen ad vejen kan du opdatere status for hver aktivitet.

Alt opdateres automatisk i takt med dine ændringer og du har dermed hele tiden et nøjagtigt øjebliksbillede  af hvordan det går med eksekveringen.
6

Output generes automatisk


At kunne kommunikere og dokumentere strategien er afgørende for succes.

Der generes automatisk en kommunikationspakke bestående af:

1. en konkret handlingsplan
2. et executive summary
3. en detaljeret strategiplan med fuld sporbarhed og bilagsoversigt
4en række skabeloner til grafisk præsentation

Desuden får du en tjekliste for succesfuld eksekvering.

Alt output kan du let opsætte med eget logo og farver.
7

Ret let i strategien

Du kan til hver en tid genbesøge strategien og rette i den på en enkel måde.

Enhver rettelse har uundgåeligt en række konsekvenser som kan være yderst komplekse at gennemskue.

Med MakeMyStrategy™  vælger det emne du ønsker at rette og herefter får du vist hvor rettelsen får konsekvenser og dermed hvor du skal genoverveje tingene.

Når du har konsekvensrettet, kan du med blot et klik genere en opdateret strategiplan med ajourført output.

Du har din egen digitale projektleder

Du guides i gennem hele processen.

Undervejs præsenteres du for relevante hjælpeværktøjer.

Du kommer sikkert i mål.

Du har adgang til vidensbank

Undervisningsvideoer.

Eksempler, cases, E-bøger og webinarer.

Supplerende værktøjer til deep dive samt templates og tjeklister.

Sikkerhed er vigtigt

Sikkerhed af data er af højeste prioritet og derfor hostes MakeMyStrategy™ hos Exoscale, der står for de højeste sikkerhedsstandarder. De er blandt andet ISO 27001 certificeret
Se alle certificeringer

Du får en masse features, der gør dit arbejde nemmere

Effektiv projektledelse tilpasset driften, hvor du kan holde pause når du vil

En hver ledelse har behov for administrativ backup. Platformen er intuitiv og fungerer som din digitale projektleder. Du kan holde pause, lige når du vil, og arbejde, lige når du vil - 24-7-365.

Større succesrate gennem aktiv og løbende involvering af relevante personer

Du kan let give adgang til personer både internt og eksternt samt på tværs af landegrænser eller fagområder. Du minimerer personafhængigheder og sikrer vidensopsamling og videndeling.

Dynamisk rettelsesfunktion, sikrer hurtig afklaring og sparer vigtig tid

Du kan rette i takt med at forholdene omkring dig forandres. Du bliver vist, hvor rettelsen påvirker din plan. Efter konsekvensrettelsen opdateres alt automatisk til en ny aktuel og ajourført version uden at historik går tabt.

Sikker processtyring

Sikker processtyring samt opsamling, bevaring og sammenfatning af viden
Du sikres at "snuden holdes i sporet". Alt der har impact på strategien bliver samlet, sammenfattet og omsat til konkrete aktiviteter, så virksomhedens ledelse altid har en ajourført og aktuel fælles plan for udviklingen.

Dokumenteret track record

Sammenhæng og overblik gennem konkrete værktøjer plus dit eget materiale
Platformen bygger på best practice, anerkendte og internationale modeller, bogen "Strategi i vindervirksomheder" og mange års praktiske erfaringer. Platformen er gennemprøvet og virker!

Automatisk afrapportering

Fremdrift uden tab af momentum med automatisk afrapportering
Afrapporteringen sker helt automatisk i form af konkrete handlingsplaner med fokus på de prioriterede områder, et executive summary og en detaljeret strategiplan med fuld gennemsigtighed og sporbarhed.

Fleksibel anvendelse

Fleksibel anvendelsesmulighed både i tid og form
Du kan selv (DIY) anvende platformen. Du kan samle relevante personer til møder/workshops, hvor I sammen arbejder i platformen. Du kan ad hoc involvere relevante personer eller du kan lade en ekstern rådgiver bistå dig.

Strategiske fravalg

Undgå kuldsejlede projekter med et skarpt og fokuseret fokus
Du sikres prioritering, strategiske fravalg og logiske årsagssammenhænge, så du ud fra et konkret og objektivt fundament løbende kan foretage ressourcefordeling i forhold til projekter..

Effektiv on-boarding af nye medarbejdere

Effektiv on-boardning af nye medarbejdere
Manglende alignment og fejlbrug af uaktuelle dokumenter reduceres og spildtid på ”forsvundne” dokumenter minimeres. Den aktuelle plan er gennemsigtig og nye medarbejdere kan let og effektivt on-boardes.

Adgang til best practice

Adgang til Q&A, cases og læringsvideoer undervejs
Du har adgang til et stort spørgsmål & svar katalog samt anonymiseret cases så du kan lade dig inspirere. af andre. Derudover adgang til videokursus, så ledelsen kan uddelegere til andre og læring opnås i organisationen.

Sparet ressourcer

Økonomisk besparelse og optimal anvendelse af tid
Du kan skalere efter behov og undgår IT-integrationer, fordi platformen er cloudbaseret. Du opnår økonomiske besparelser på transport, rejsetid, møde- og konference omkostninger samt endeløse konsulenttimer.

Tilpasning til store virksomheder

Undgå misforståelser og kom hurtigere i mål
Du kan costumize og tilføje eget DNA fra koncernniveau til forretningsenheder og dermed opnå et fælles koncernsprog og derved samme grundlag og princip for hele virksomheden.