Sådan virker MakeMyStrategy™

Indsamling af viden

Du føres igennem et enkelt og praktisk workflow, hvor du har sikkerhed for at komme omkring alle hjørner af din virksomhed.

Du indsamler og bearbejder viden om  hvilke faktorer, der påvirker din virksomhed, både indefra og udefra - og selvfølgelig også med en vinkel på bæredygtighed.

Undervejs kan du inddrage alle strategimodeller, materialer, analyser, budget og andet, du finder relevant. Det betyder at alt, der har impact på strategien,  er samlet og styres ét sted fra.

Den indsamlede viden bearbejdes for at finde den essens, der skal danne grundlaget for virksomhedens videre strategiske udvikling.

Strategiske fravalg

MakeMyStrategy™ opsamler og styrer alt for dig, så du alene skal koncentrere dig om den konkrete opgave, du står overfor.

De væsentligste findings fra vidensindsamlingen præsenteres automatisk for dig som styrker, svagheder, muligheder og trusler - med andre ord opsamles konklusionen af vidensindsamlingen i en SWOT-oversigt.

Du foretager en prioritering og tager derved strategiske fravalg, så du sikrer at strategien er skarp og fokuseret.

Undervejs er der også fokus på bæredygtighed, så du sikrer din virksomheds fremtid.

Alt opsamles med tydelig angivelse af hvilke valg, der har ført til konklusionen. Du kan dermed altid forklare hvorfor en given handling igangsættes.

Forandringsbehov

Som bindeled mellem virksomhedens aktuelle situation og fremtidige mål kortlægges virksomhedens forandringsbehov.

Forandringsbehovene illustreres som henholdsvis røde og grønne trafiklys, hvilket gør dem lette at kommunikere, både eksternt og internt.

Trafiklysene skaber fundamentet for en fælles forståelse af den aktuelle situation samt grundlaget for den udvikling virksomheden står overfor.

Vision, mission og værdier

Du har måske allerede vision. mission og værdier formuleret og så er det bare at importere det i MakeMyStrategy™.

Hvis ikke, får du hjælp til at formulere vision, mission og værdier igennem MakeMyStrategy™s enkle workflow.

Du får mulighed for at arbejde med fremtidsscenarier og så udfordres du også på hele den grønne omstilling.

Formålet er at skabe en klar retning som alle i virksomheden arbejder efter.

Verdensmål som vækstgear

At tænke bæredygtigt udgør en større og større konkurrencekraft blandt virksomheder.

For nogle virksomheder er det i dag et krav, mens for andre en option.

Du bliver helt automatisk ført omkring en række spørgsmål, som gør det muligt at skabe en bæredygtig strategi.

Og ønsker du at arbejde endnu mere i dybden med verdensmålene, bliver du på en enkel facon guidet heri.

Overblik med Must-Win battles

For at sikre dig fokus og overblik grupperes trafiklysene i 3-5 temaer.

Temaerne formuleres som  ”kampe” der skal vindes (Must-Win battles) for at nå målet.

For hver ”kamp” der skal vindes, kan du nu se, hvilke trafiklys du håndterer og hvilke aktiviteter der dermed skal igangsættes.

LET og ENKELT.

For at måle fremdriften kan du vælge at indsætte strategiske målepunkter (KPI) på Must-Win battle niveau.

Konkret aktivitetsplan

MakeMyStrategy™ omsætter al dit input til en konkret handlingsplan.

For at skabe større overblik er handlingsplanen opdelt ud fra de valgte Must-Win battles.

På den måde har du et langt bedre overblik og kan meget lettere involvere relevante personer, så strategien er nærværende for alle.

Du angiver blot kvartal og årstal ud fra hver enkel aktivitet.

Og så kan du tilføje budget baseret på den nye strategi, hvis det ønskes.

Output

Output dannes automatisk når du til sidst godkender dit arbejde.

Du får en konkret handlingsplan, et executive summary (styringsværktøj) og en detaljeret strategiplan med fuld sporbarhed (dokumentation).

Du får også en række skabeloner til grafisk præsentation, så du fx. kan kommunikere strategien på blot én side.

Desuden får du et samlet bilagsoverblik over alle indarbejde materialer.

Og endelig får du en række fif og en tjekliste for succesfuld eksekvering.

Alt output kan du let opsætte med eget logo, farver mm.

Ret let i strategien

Du kan til hver en tid genbesøge strategien og rette i den på en kvik måde.

Enhver rettelse har uundgåeligt en række konsekvenser som kan være yderst komplekse at gennemskue.

Men med MakeMyStrategy™ tager du en kopi af din seneste strategi, vælger det emne du ønsker at rette og retter.

Herefter får du vist hvor rettelsen får konsekvenser og dermed hvor du skal genoverveje tingene.

Når du har konsekvensrettet, kan du med blot et klik genere en opdateret strategiplan med ajourført output.
Book en demo, se en case eller prøv vores populære Pro version.
Book demo

Du får en masse features der gør dit arbejde nemmere

Sikker processtyring samt opsamling, bevaring og sammenfatning af viden

Du sikres at "snuden holdes i sporet". Alt der har impact på strategien bliver samlet, sammenfattet og omsat til konkrete aktiviteter, så virksomhedens ledelse altid har en ajourført og aktuel fælles plan for udviklingen.

Sammenhæng og overblik gennem konkrete værktøjer plus dit eget materiale

Platformen bygger på best practice, anerkendte og internationale modeller, bogen "Strategi i vindervirksomheder" og mange års praktiske erfaringer. Platformen er gennemprøvet og virker!

Fremdrift uden tab af momentum med automatisk afrapportering

Afrapporteringen sker helt automatisk i form af konkrete handlingsplaner med fokus på de prioriterede områder, et executive summary og en detaljeret strategiplan med fuld gennemsigtighed og sporbarhed.

Dynamisk rettelsesfunktion, sikrer hurtig afklaring og sparer vigtig tid

Du kan rette i takt med at forholdene omkring dig forandres. Du bliver vist, hvor rettelsen påvirker din plan. Efter konsekvensrettelsen opdateres alt automatisk til en ny aktuel og ajourført version uden at historik går tabt.

Større succesrate gennem aktiv involvering ad hoc

Du kan let give adgang til personer både internt og eksternt samt på tværs af landegrænser eller fagområder. Du minimerer personafhængigheder og sikrer vidensopsamling og videndeling.

Fleksibel anvendelsesmulighed både i tid og form

Du kan selv (DIY) anvende platformen. Du kan samle relevante personer til møder/workshops, hvor I sammen arbejder i platformen. Du kan ad hoc involvere relevante personer eller du kan lade en ekstern rådgiver bistå dig.

Undgå kuldsejlede projekter med et skarpt og fokuseret fokus

Du sikres prioritering, strategiske fravalg og logiske årsagssammenhænge, så du ud fra et konkret og objektivt fundament løbende kan foretage ressourcefordeling i forhold til projekter..

Effektiv on-boardning af nye medarbejdere

Manglende alignment og fejlbrug af uaktuelle dokumenter reduceres og spildtid på ”forsvundne” dokumenter minimeres. Den aktuelle plan er gennemsigtig og nye merarbejdere kan let og effektivt on-boardes.

Effektiv projektledelse hvor du kan holde pause når du vil

En hver ledelse har behov for administrativ backup. Platformen er intuitiv og fungerer som din digitale projektleder. Du kan holde pause, lige når du vil, og arbejde, lige når du vil - 24-7-365.

Adgang til Q&A, cases og læringsvideoer undervejs

Du har adgang til et stort spørgsmål & svar katalog samt anonymiseret cases så du kan lade dig inspirere. af andre. Derudover adgang til videokursus, så ledelsen kan uddelegere til andre og læring opnås i organisationen.

Økonomisk besparelse og optimal anvendelse af tid

Du kan skalere efter behov og undgår IT-integrationer fordi platformen er cloudbaseret. Du opnår økonomiske besparelser på transport, rejsetid, møde- og konference omkostninger.

Undgå misforståelser og kom hurtigere i mål

Du kan costumize og tilføje eget DNA fra koncernniveau til forretningsenheder og dermed opnå et fælles koncernsprog og derved samme grundlag og princip for hele virksomheden.