Nu er fokus på bolden "

Vi bruger den digitale løsning MakeMyStrategy og valgte indledningsvist, at anvende en af MakeMyStrategys konsulenter til, at udfordre vores svar i vores strategiproces, hvilket har gjort at vores samlede resultat er blevet fuldt defineret og dermed ekstra godt formuleret så alle forstår den.

MakeMyStrategy guider os løbende i vores strategiarbejde, og sikrer at vi involverer alle relevante personer i processen og sikrer derved også at alle forstår hvor vi vil hen og at vi følger op løbende sammen.

Med vores nuværende og gennemarbejdede og meget eksekverbare strategi, har vi flyttet fokus væk fra tanker til handling, det ikke kun er inde i mit hoved længere, med andre ord, vi har muligheden for at blive en endnu bedre velfungerende virksomhed med en strategi der forstås af hele organisationen.

Vi kan nu alle have fuld fokus på bolden og alle er blevet medspillere i vores strategi.”

Peter Hartvig
Ejer og Adm. Direktør
Hartvig Consult ApS

Hartvig Consult ApS er en erfaren og solid rådgiver, der hjælper med projektering og udførelse af kloakrenovering og anlæg af nye kloakker.

Hartvig Consult har gennem mere end ti år arbejdet sammen med store som små boligselskaber omkring rådgivning vedrørende renovering af både kloakker og belægninger med tilhørende områdefornyelse.

Ud fra denne erfaring ved de, at mange boligselskaber administrerer store områder, hvor der naturligt vil være mange kloakker og store belægningsarealer som ofte har brug for en gennemgang og eventuel renovering.

Problematikken er ofte, at omkostningerne gennem tiderne har hobet sig op. Man har længe kørt og spulet, hvis der havde været forstoppelse på kloakken eller lappet sine asfaltarealer og rettet lidt på fliser og kantsten.

På et tidspunkt når disse løbende udgifter et loft, hvor det ikke længere er rentabelt at vælge den kortsigtede løsning. Vedligeholdelsesudgiften til her og nu reparationer overgår simpelt hen den årlige omkostning i forhold til en renovering af de enkelte dele og deres levetid.

Gennem en nøje gennemgang af de enkelte dele ser Hartvig Consult på fejl og skader, der kan fortælle i hvilket omfang det er nødvendigt, at udføre reparation og hvornår.

Det primære i en sådan investering er ligeledes at finde ud af, hvad det koster at vedligeholde de forskellige dele efter en renovering. Hartvig Consult udfører tekniske og økonomiske beregninger for alle entrepriser, dette giver således en mulighed for at se de årlige omkostninger og derved budgettere med dette i årene fremover. På denne måde har man et gennemarbejdet budgetgrundlag, for at planlægge sine arbejder i de næste 20-30 år.

Læs artikel her
Hør lydfil
Se hjemmeside
Roskilde
Lokation
2006
Grundlagt
23
Medarbejder