Større vækstpotentiale end forventet"

”Hos Food Diagnostics A/S har vi haft vækst hvert år siden starten i 2003. Vi bruger MakeMyStrategy™ som strategiværktøj faciliteret af René Husum, der er certificeret i værktøjet.

Ved at følge den røde tråd i værktøjet ”tvinges” du til at tage og vurdere strategi-valg.

Vi har en travl hverdag og valgte derfor at dele strategiarbejdet op i 4x4 timers seancer over 3 uger. Vores strategiske analyse viste, at der er vækstmuligheder i alle 4 forretningsområder, og vi opdagede et større vækstpotentiale end forventet og kan derfor nu endnu engang forvente en fordobling af omsætningen.

Vores udbytte er også at vi har opstillet scenarier for fremtiden og diskuteret potentiale, kompetence niveauer og personalebehov.

En fordel ved den digitale strategi version fremfor de andre strategi dokumenter vi har lavet tidligere er, at det er nemt at være agile, når interne eller eksterne forhold ændrer sig.

Vi arbejder med performance management med tydelige succeskriterier, men for os er det væsentligt at vækstambitioner går hånd i hånd med work-life balance. Derfor har vi vha. MakeMyStrategy™ lavet opnåelige Must Win Battles og en prioriteret handlingsplan som involverer alle i Food Diagnostics A/S og som kobler medarbejdernes livssituation, ambitioner og styrker med Food Diagnostics A/S vækst potentiale.”

Tonny Nielsen
Adm. direktør
Food Diagnostics A/S

Food Diagnostics A/S forhandler et udbud af innovative produkter til hygiejnekontrol og produktkontrol indenfor mikrobiologi og biokemi.

Deres speciale er hurtigmetoder og gennem et nært samarbejde med internationale virksomheder og forskningsmiljøer, holder Food Diagnostics A/S sig hele tiden på forkant med den nyeste teknologi indenfor området.

Kerneforretningen er: “At tilbyde validerede hurtigmetoder (alternative metoder) og simple brugervenlige løsninger til fødevare/vand/pharma industriens behov for analytiske metoder”. Ud over at være forhandlere samarbejder Food Diagnostics A/S med kunden om at analyserer deres behov, rådgive om implementering af løsninger og tilbyde en akkreditering, der sikrer kunden væsentlige fordele gennem en sikrere, hurtigere og mindre arbejdskrævende metode til frigivelse af produkter.

Læs artikel her
Hør lydfil
Se hjemmeside
Grenå
Lokation
2002
Grundlagt
17
Medarbejder