For virksomheder
For rådgivere

Kursus for virksomhedsejere, ledere, managementgrupper og strategiansvarlige    

6000
,- ex moms
Dato
Hvor
9/11/2022
kl.
8.30-16.00
Strandvejen 58, 1, 2900 Hellerup

Hvad kan jeg forvente på dette kursus?

Udvid virksomhedens værktøjskasse med denne unikke strategiplatform, så du fremover let kan vidensopsamle, vidensdele, involvere relevante personer samt håndtere forandringer promte og eksekvere herpå. Med andre ord udvid med et værktøj, der gør strategien digital og levende.

På kurset lærer du strategiplatformen at kende, du får hands-on, du oplever hvordan der er samspil mellem teori og praksis, du får inspiration til hvordan du håndtere dit strategiarbejde i praksis samt hvordan du involverer både ledelse, bestyrelse og medarbejdere så du også får en succes med eksekveringen.

MakeMyStrategy™ bygger på mere end 20 års erfaringer, anerkendte strategiske teorier samt principperne fra bogen “Strategi i vindervirksomheder” skrevet af forfatterne Jørgen Lægaard og Mikael Vest. Bogen anvendes i undervisningssammenhænge blandt andet på universiteterne og bygger på erfaringer fra omkring 600 strategiprocesser.

Efter kurset ved du hvordan platformen fungerer og du ved helt konkret hvad du skal gå hjem i virksomheden og gøre, for at transformere jeres analoge strategiarbejde til et digitalt understøttet strategiarbejde - step by step.

MÅLGRUPPE

 • Virksomhedsejer
 • Virksomhedsleder
 • Managementgrupper
 • Strategiansvarlig

 

 

ØNSKER DU

 • Et digitalt rammeværktøj, der bygger bro mellem teori og praksis så du får succes både med strategiarbejdet og eksekveringen
 • Inspiration, ny viden og dele erfaringer med ligesindede
 • En strategiplatform for vidensdeling, der samler alt omkring strategien eet sted
 • Rettelser og justering kan ske uden at starte forfra
 • Relevante personer kan involveres som ønsket
 • Et fælles sprog og aligment i forhold til succeskriterier og projektstyring
 • Dokumentation der sker adhoc og med fuld sporbarhed
 • At alle teorier, materialer, input struktureres automatisk
 • Sikkerhed for fremdrift, idet værktøjet fungerer som digital projektleder/dokumentarist
 • At alt bliver omsat til konkrete og prioriterede aktiviteter
 • En konkret handlingsplan som alle kan forstå samt agere ud fra
 • Højere succesrate i forhold til implementering og eksekvering
 • Bedre fundament for at kommunikere strategien ensrettet og afstemt overfor fx ny salgsdirektør, bank eller andre

 

INDHOLD

På certificeringskurset lærer du værktøjet at kende så du føler dig kompetent, motiveret og støttet. Du kan efterfølgende trygt gå hjem i virksomheden og digitalisere jeres strategiproces. Du kommer omkring værktøjets bagvedliggende koncepter, metoder og teorier. Du får konkret hands-on og kan anvende din egen virksomhed som læringscase.

Derudover kommer du omkring værktøjets unikke funktioner og anvendelse heraf som fx rettelsesfunktionen ved genbesøg.

Endelig får du indsigt i de forskellige øvrige materialer du får adgang til samt du får input til hvordan du helt konkret, step by step, kan arbejde med værktøjet i din virksomhed.

Og så får du selvfølgelig et certifikat på du er certificeret i MakeMyStrategy™ og dermed kan guide din virksomhed i brugen af MakeMyStrategy™.

 

UNDERVISER

Undervisningen foretages af Sanne Markwall, Founder & CEO, MakeMyStrategy ApS

 • 20+ års praktisk erfaring med at udvikle virksomheder og nytænke services og produkter.​
 • Senest har Sanne været medskaber af og administrerende direktør for strategihuset Vinderstrategi A/S, som siden 2009 har gennemført en lang række strategiprojekter.​
 • Tidligere har Sanne arbejdet med forretnings- og konceptudvikling samt implementering i den finansielle sektor, herunder i Letpension, Nordea Liv & Pension (nu Velliv) og Jyske Bank. ​

Læs mere om Sanne.

Ja tak,  jeg vil gerne tilmeldes

Tak for din tilmelding
Du modtager indenfor 1-2 dage en kursusbekræftelse incl. faktura. kursustilmeldingen er først endelig når MakeMyStrategy ApS har modtaget betaling.
Vi glæder os til at se dig og vi sammen skal berige verden.
Øv! Noget gik galt. Prøv igen.
Ved din tilmelding giver du dermed også dit samtykke til at MakeMyStrategy ApS må sende dig information via e-mail relateret til MakeMyStrategy™, og til at dine kontaktoplysninger bliver delt med dine medkursister. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage.

For at opretholde en tilstrækkelig effektivitet, forbeholder MakeMyStrategy ApS sig retten til at aflyse og/eller flytte kurset pga. for lavt deltagerantal eller i tilfælde af sygdom.

Afbud sendes til info@makemystrategy.com og betalt  kursusomkostning tilbagebetales således:
Ved afbud mindre end 2 uger før afholdelse tilbagebetales kursusomkostningen ikke.
Ved afbud 2-6 uger før afholdelse tilbagebetales 25% af kursusomkostningen.
Ved afbud mere end 6 uger inden afholdelse tilbagebetales den fulde kursusomkostning.
Ønsker du at hører mere om om dette kursus, så kontakt os her.

Deltag i praktisk TIPS & TRICKS netværk

I forlængelse af kurset tilbydes du at deltage i et virtuelt TIPS & TRICKS NETVÆRK med øvrige kursusdeltagere fra virksomheder, der også anvender MakeMyStrategy™.

Formålet er at skabe et praktisk netværk, hvor du både kan hente og give inspiration i forhold til dit daglige arbejde med MakeMyStrategy™, herunder vende både det gode og det svære samt være fuldt opdateret på MakeMyStrategy™’s muligheder.

Målet er at du både selv bliver spillet bedre og spiller de andre bedre i forhold til hver virksomheds individuelle brug af MakeMyStrategy™.

Netværket mødes virtuelt 1 time om måneden fra kl. 8.00 - 9.00. Ønsker du at deltage i dette TIPS & TRICKS NETVÆRK er prisen kr. 3.000 + moms pr. år.

Netværk for certificerede rådgivere

I forlængelse af kurset tilbydes du at deltage i MakeMyStrategy™ netværket for certificerede rådgivere. 

Formålet er at alle certificerede rådgivere har et forum at tappe ind i for at hente og give inspiration, vende både det gode og det svære samt være fuldt opdateret på MakeMyStrategy™’s udvikling og anvendelsesmuligheder. 

Netværket mødes virtuelt 1 time om måneden fra kl. 8-9 samt en hel dag fysisk om året. Prisen herfor er kr. 3.000 + moms. pr. år.

Det siger kursusdeltagerne

"Med mere end 20 års erfaring i strategiudarbejdelse og -eksekvering i større multinationale FMCG- og Private Equity-virksomheder har jeg længe søgt efter et effektivt digitalt værktøj til brug for dette arbejde. Derfor valgte jeg at tage MakeMyStrategy™s certificeringskursus for at få indblik i MakeMyStrategy™-værktøjet. Det koncentrerede kursus løb over kun én dag, hvor vi lærte at bruge værktøjet.

Selve værktøjet er målrettet en effektiv og eksekverbar strategiproces, som flere fra virksomheden kan deltage i, uden at det bliver for tidskrævende eller dyrt i konsulenttimer eller intern tid.

Brugen af værktøjet er struktureret, letforståelig og enkel og udmønter sig i en konkret strategi med det allervigtigste, nemlig en konkret step-by-step-plan, som man kan følge i virksomheden. Det er nok værktøjets største force, idet almindelige strategier ofte ender med ikke at blive implementeret fordi de er for ukonkrete og mest indeholder ikke-operationelle mål.

Jeg ser frem til at bruge MakeMyStrategy™ som et aktivt ledelses-værktøj og kan også klart anbefale kurset så du kommer godt fra land.”

Martin Riis
Chief Commercial Officer (CCO)
Hamonoya ApS

Jeg har deltaget på kurset for at lære MakeMyStrategy™ at kende.

Vi har længe kigget efter et værktøj, der kan hjælpe os med at udvikle vores strategi på vores tilbudsmodul.

Efter en lærerig dag, hvor vi er kommet dybt ind i platformen, er det nu klart at her er et værktøj som hjælper os til at lave en struktureret tilgang til vores tilbudsstrategi.

Per Vilstrup Olesen
Sektionschef Tilbud
NCC

” Som CEO og bestyrelsesmedlem i en international virksomhed, hvor strategiprocessen er spredt ud på mange lokationer, der har MakeMyStrategy™ konceptet været det værktøj, der har givet mig et godt overblik og mulighed for både at koordinere og differentiere inputtene til en samlet koncern strategi.

Og det er sket uden at vi druknede i alt for mange møder og tid på dokumentationsskrivning.

Samtidig har jeg kunnet involvere relevante personer undervejs og kan fra nu af let rette og justere strategien digitalt.”

Carsten Normann
CEO og bestyrelsesformand- og medlem
Nautec Holding A/S

Det siger kursusdeltagerne

”MakeMyStrategy™ er et genialt værktøj, når vi hjælper vores kunder med en strategiproces. Det sparer en masse rugbrødsarbejde, da man bliver guidet gennem den klassiske strategiproces, samtidig med at man kan inddrage andre værktøjer fra f.eks. Innovation Labs "Tools for transformation-serie" som f.eks GrowthMap eller MotivationMap. 

Ved at bruge MakeMyStrategy™ kan energien bruges på selve arbejdet med at udvikle strategi, samtidig med at al nødvendig materiale er samlet ét sted. Og så er det tilmed nemt at rette til efterhånden, så strategien bliver levende og hele tiden kan korrigeres for den udvikling, som virksomheden udvikler sig.”

Per Lolk
Konsulent, Lab Agent & partner
Innovation Lab A/S

” I TBK Consult bliver vi inviteret af IT- og softwarevirksomheder til at rådgive og hjælpe dem med at opnå deres lokale eller globale vækstmål ved bl.a. at udarbejde eller gennemgå virksomhedens strategi med henblik på at fremkomme med den mest optimale go-to-market plan. Vi får ofte at vide, at det vi tilføre er; erfaring, indsigt, struktur, metoder, netværk og frameworks, hvilket bidrager til at forkorte vejen til succes og minimerer risikoen.

MakeMyStrategy™ frameworket bidrager netop til indsigt, sikre dokumentation af viden, tilføre en struktur/metode der sikrer afstemthed og fjerner misforståelser hos vores kunder. Et strategiforløb med anvendelse af MakeMyStrategy™ giver vores kunder et langt bedre fundament til at eksekvere deres go-to-market plan på.”

Steen Helmer
Executive Partner
TBK Consult ApS

Det var en fornøjelse at deltage på MakeMyStrategy´s certificeringskursus for rådgivere.

Et velstruktureret kursus som tager dig gennem alle facetter af MakeMyStrategy™ værktøjet og det digitaliserede strategi-udviklingsforløb - som var med udgangspunkt i egen konkret case, således at du får helt konkret praktisk erfaring. Samtidigt med nogle meget værdifulde dialoger undervejs baseret på Sanne Markwall´s dybe indsigt i strategiprocesser og en udtalt villighed til at dele erfaringer, tips, tricks m.m. for at opnå optimale resultater i strategiarbejdet.

Kurset kan anbefales til alle uanset erfarings niveau - Sanne Markwall sørger for at give kursisterne værdi.

Marianne Mørk Christensen
Ejer
Move Consulting Group ApS